GV Elistha Elst

Welkom op onze website

GV Elistha is een club voor iedereen. De volgende soorten gym kunnen worden beoefend: Gymnastiek voor alle leeftijdsgroepen, turnen (jongens- en meisjesgroepen), röhnrad-turnen, steps/aerobics, BBB, streetdance, trickz, mini-trampoline springen (zowel voor jongens als meisjes), Gym-Extra en recreanten turnen volwassenen. 

Als vereniging doen we ons best de ontwikkelingen in de gymnastiekwereld te volgen en bij de tijd te blijven. Elistha is aangesloten bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie).


Privacy wetgeving per 25 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing worden. Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus ook gymnastiekclubs zoals G.V. Elistha, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden en vrijwilligers.

Volledigheidshalve verwijzen we hiervoor ook naar het Privacy Reglement van G.V. Elistha te vinden op onze site onder hoofdstuk Privacy.

Wij gaan nu ook al op een zo zorgvuldig mogelijke manier om met het verwerken van persoonsgegevens en met het plaatsen van foto’s en video’s, maar willen uiteraard voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de AVG en gaan een stappenplan volgen om dit te bereiken.

Ondanks de zorgvuldigheid die wij betrachten in het omgaan met publicatie van foto’s en video’s, vinden wij het belangrijk om aan ieder individueel lid toestemming te vragen voor de plaatsing ervan.

Wij verplichten ons zelf te voldoen aan het door ons opgestelde privacy reglement

Op het aanmeldformulier kan (de ouder van) ieder nieuw lid aangeven of hij / zij al dan niet akkoord gaat met de mogelijke plaatsing van foto’s / video’s van hem / haar.

  • Jeugdleden (tot 16 jaar)

Voor deze categorie leden hebben we toestemming van de ouders / verzorgers nodig voor plaatsing. Ouders krijgen binnenkort een schrijven waarin nog eens duidelijk uiteengezet wordt wat deze toestemming inhoudt. Zij worden verzocht bij de team manager van het team waar hun kind in speelt aan te geven of zij al dan niet akkoord gaan met plaatsing.

  • Jeugdleden (vanaf 16 jaar), seniorenleden en vrijwilligers

Voor deze categorie hebben we geen toestemming nodig van de ouders / verzorgers, maar idealiter wel van de leden / vrijwilligers zelf. Via mail gaan zij de vraag krijgen of ze bezwaar hebben tegen plaatsing. Blijft een reactie uit, dan gaan wij ervan uit dat dit een akkoord betekent.

Wat doen wij met deze informatie?

In Digimembers (ons administratie systeem) maken wij een notitie bij leden en vrijwilligers die niet akkoord gaan. Dit maken wij ook kenbaar bij de trainers van de leden. Iedere maand opnieuw om het ‘risico’ van plaatsing tegen hun wil in zo klein mogelijk te maken.

Uiteraard zal G.V. Elistha maximale inspanning leveren om in zijn algemeenheid geen foto’s te plaatsen waardoor leden schade kunnen ondervinden. Daarnaast kunnen leden / vrijwilligers hun akkoord te allen tijde intrekken en zullen we op hun verzoek foto’s en video’s per direct verwijderen van de website, sociale media en andere media.

Met betrekking tot het voldoen aan de AVG regels op het gebied van gegevensverwerking, kunnen wij u melden dat wij u op de hoogte houden van de ontwikkeling hiervan.

Meer informatie vindt u onder "privacy"

Bestuur G.V. Elistha

17 mei 2018

Tropische Sport je fit dag.

Ruim 130 deelnemers hebben zich op 30 juni heerlijk sportief uitgeleefd op de Sport je fit dag!

GV Elistha organiseerde deze open dag in sporthal De Helster in samenwerking met Overbetuwe beweegt.

Het was ondanks de tropische temperaturen een onwijs gezellige dag. In de vroege ochtend was speciaal voor jonge kinderen (tot 6 jaar) het Super Jungle plein ingericht, waar ze zich heerlijk konden uitleven en overal op-, in-, en over konden lopen, rollen, klimmen en klauteren samen met hun ouders/begeleiders.

Vanaf 11 uur was de hal ingericht met diverse beweegpleinen waar iedereen (6+ jaar) kon kijken, maar vooral meedoen. Er is van alles uitgeprobeerd en geoefend, van acrobatische rondjes draaien in een Rhonrad, free runnen, en trickz tot gymnastische trampoline en airtrack sprongen. De bekertjes ranja en water vonden de gehele dag gretig aftrek.

Wij willen alle kinderen, leiding en assistenten, Overbetuwe beweegt en uiteraard alle vrijwilligers bedanken voor deze sportieve dag!
Laatste nieuws

  • De eerste lessen na de zomervakantie starten weer op maandag 27 augustus 2018!!
  • Er zijn nieuwe documenten op de site geplaatst over het aannamebeleid nieuwe leiding en vrijwilligers, en gedragsregels leiding en vrijwilligers. Kijk voor meer informatie bij Formulieren, onderaan de pagina.
  • G.V. Elistha zoekt nieuwe leiding, klik HIER voor meer informatie.
  • Elistha is op zoek naar extra bestuursleden. Klik HIER voor meer informatie.

Sponsors